ಕ್ರ. ಸಂ ಸೇವೆಯ ವಿವರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಮೂನೆಗಳು
1 ಜನನ / ಮರಣ / ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image40 KB
2 ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಿಗೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image50 KB
3 ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಿಗೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image81 KB
4 ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image51 KB
5 ಖಾತಾ ನಕಲು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image33 KB
6 ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image54 KB

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.