ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 30353 ಡಿಎಂಎ 188 ಇ.ಟಿ.ಆರ್.ಎಫ್ 2019-20  ನೇಮಕಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳು ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾದ ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.  11-02-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image92.6 KB -
2 ನಆಇ 21 ಎಂ.ಎಲ್.ಆರ್ 2020  ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಎ-ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  23-04-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image320.6 KB  
3 23876 ಡಿಎಂಎ ಇ.ಎಸ್.ಟಿ 01 2020-21  ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕರರುಗಳು  ಸೇವಾವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ ೊತ್ತಡ ತರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  21-03-2020 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್image40.4 KB  

 

ಮೂಲ : ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.